Vrei să devii Polițist de Frontieră? Încep înscrierile

0

Poliţia de Frontieră Română informează tinerii absolvenţi ai cursurilor liceale cu diplomă de bacalaureat, care vor să devină poliţişti de frontieră, că se pot înscrie la concursurile de admitere organizate la nivelul instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale.

La nivelul Minsterului Afacerilor Interne, pentru viitorii  polițiști de frontieră, sunt puse la dispoziție un număr de 323 de locuri pentru specializarea Poliție de Frontieră și Drept, astfel:

    Academia de Poliţie ,,A.I. Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie: – sesiunea de admitere iulie – august 2019

 • curs de zi – 70 locuri: din care 2 locuri pentru etnicii rromi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi;
 • la Academia de Poliţie ,,A.I. Cuza” Bucureşti – Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, specializarea DREPT- sesiunea de admitere iulie – august 2019 – 115 locuri, din care 12 locuri sunt pentru Poliția de Frontieră.
 • la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu” Oradea, curs de zi:
 • sesiunea de admitere ianuarie 2020 – 150 locuri dintre care 3 locuri pentru etnicii rromi şi 3 locuri pentru alte minorităţi

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră recrutează, de asemenea, candidaţi pentru admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile Ministerului Afacerilor Interne, pentru următoarele instituţii:

 • la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”,învățământ de zi – 6 locuri;
 • la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, învățământ de zi – 17 locuri;
 • la Academia Tehnică Militară, învățământ de zi – 36 locuri;
 • la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, învățământ de zi – 16 locuri;
 • la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa, învățământ de zi, 10 locuri;
 • la Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa, învăţământ postliceal, cu durata de 2 ani, învăţământ de zi, 62 locuri;
 • la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”, învăţământ postliceal, învăţământ de zi, 46 de locuri;
 • la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”, învăţământ postliceal, 21 de locuri

Recrutarea în vederea participării la concursul de admitere se realizează, în raport de domiciliul înscris în cartea de identitate a candidatului, de către structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, respectiv la sediul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, situat în Bucureşti, bd. Geniului, nr. 42C, sector 6, pentru municipiul Bucureşti.

Recrutarea candidaţilor din judeţele în care nu există unităţi ale Poliţiei de Frontieră Române, se realizează de către structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Pentru Academia de poliție A.I Cuza și pentru Instituțiile de învățământ ale M.A.P.N care școlarizează personal pentru Poliția de Frontieră:

 • data limită de înscriere este 24.05.2019  (la sediul structurilor Poliţiei de Frontieră, respectiv Poliţiei, în cazul în care în judeţul de domiciliu al candidatului nu există structuri ale poliţiei de frontieră);
 • data limită de depunere a dosarului de candidat este 21.06.2019 (la sediul structurilor care au efectuat recrutarea);

perioada de înscriere/desfăşurare a concursului este 22 iulie – 13 august 2019

Pentru școala de pregătire a agenților de Poliției de Frontieră ,,Avram Iancu” Oradea, sesiunea de admitere ianuarie 2020: 

 • data limită de înscriere este 15.11.2019 (la sediul structurilor Poliţiei de Frontieră, respectiv Poliţiei, în cazul în care în judeţul de domiciliu al candidatului nu există structuri ale poliţiei de frontieră);
 • data limită de depunere a dosarului de candidat este 13.12.2019 (la sediul structurilor care au efectuat recrutarea);
 • perioada de înscriere/ desfăşurare a concursului:  10-23 ianuarie 2020, (la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu” Oradea).

Contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor recrutaţi pentru toate instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile alocate M.A.I. – Poliţia de Frontieră se realizează, în mod centralizat,  în perioada 10 – 14 iulie 2019, potrivit planificării care va fi adusă la cunoştinţă candidaţilor în timp util, prin postarea acesteia pe site-ul MAI (mai.gov.ro) la secţiunea Cariera/Instituţii de învăţământ.

Candidaţii vor susţine probele eliminatorii şi cele de cunoştinţe stabilite prin regulamentul / metodologia de admitere a instituţiei de învăţământ.

Pentru informare cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, candidaţii vor consulta site-ul oficial al instituţiei de învăţământ.

Informații de background

Pentru a se putea înscrie la concursurile de admitere organizate la instituţiile militare de învăţământ, tinerii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

 • Să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
 • Să cunoască limba română scris şi vorbit;
 • Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • Să fie declaraţi apt din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
 • Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 • Să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 • Să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 • Să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • Să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 • Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • Să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
 • Să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 9.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului.

Concursurile de admitere se vor desfăşura astfel :
Academia de Poliție A.I Cuza din București – Facultatea de Poliţie, arma Poliţie de Frontieră – concursul se va desfăşura în 2 etape:

Etapa I – probe eliminatorii

– contravizita medicală;

– verificarea aptitudinilor fizice.

Probele se susţin în ordinea prezentată şi fiecare dintre ele este eliminatorie.Participarea candidaţilor la următoarea probă este condiţionată de promovarea celei anterioare şi, indiferent de cauzele şi motivele invocate, nu se admit contestaţii, repetări sau reexaminări la probele de aptitudini.

La prezentarea pentru susţinerea probelor eliminatorii, candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate, legitimaţia de concurs şi echipament sportiv adecvat susţinerii probelor de evaluare a aptitudinilor fizice.

Etapa II – proba de evaluare a cunoștințelor

Participă numai candidaţii care au promovat probele eliminatorii.

Disciplinele de concurs sunt :

– Istorie (test grilă);

– Limba română (test grilă) ;

– Limba străină : engleză / franceză / germană / rusă/ spaniolă – la alegere (test grilă);

Probele la Istorie, Limba Română şi Limba străină se susţin concomitent şi se notează separat.

Școala de pregătire a agenților Poliției de Frontieră ,,Avram Iancu” – Oradea – concursul de admitere se va desfăşura în 2 etape, astfel:

Etapa I constă în:

–  contravizita medicală;

– verificarea aptitudinilor fizice; potrivit probelor şi baremelor prevăzute în metodologia de admitere

Fiecare probă are caracter eliminatoriu, participarea la următoarea fiind condiţionată de promovarea celei anterioare. Indiferent de cauzele şi motivele invocate nu se admit contestaţii, repetări sau reexaminări.

Etapa II – proba scrisă de verificare a cunoștințelor 

Participă candidaţii care au promovat etapa probelor de aptitudini şi constă în susţinerea unui test grilă la următoarele discipline de concurs:

– Limba română (test grilă)

– Limba străină: franceză / engleză – la alegere; (test grilă)
Tematica și bibliografia pentru concursul de admitere la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră ,,Avram Iancu” Oradea, se găsesc pe pagina de internet www.avramiancu.ro

Este important de știu că pe durata concursului de admitere nu se asigură cazarea, masa şi transportul candidaţilor. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Vă rugăm să introduceți numele dvs.