SURPRIZA etnică pregătită de Guvernul Dăncilă. Dispare pragul pentru limba maghiară în administrație?

0

Guvernul se pregătește să adopte prin ordonanță de urgență un proiect-mamut intitulat Codul Administrativ, de peste 300 de pagini, care unește toată legislația care guvernează administrația publică. Printre noutățile introduse în draft-ul Codului Administrativ, se află o prevedere care spune că se va asigura folosirea limbii minorităților naționale în administrația publică și dacă procentul respectivei minorități scade sub 20% din populație după intrarea în vigoare a legii. Potrivit proiectului, mai trebuie angajate persoane care vorbesc limba maghiară în administrație și pot fi inscripţionate denumirile localităţilor și a instituţiilor publice în localitățile cu minorități.

Art. 611. – (1) Prevederile art. 94, art. 135 alin. (5), art. 138 alin. (3), art. 195 alin. (2) – (4), art. 198 alin. (3) şi ale art. 199 alin. (3) sunt aplicabile şi în cazul în care, din diferite motive, după intrarea în vigoare a prezentului Cod, ponderea cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale scade sub procentul prevăzut la art. 94.

Art. 94. Folosirea limbii minorităţilor naţionale: În unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, în care cetăţenii aparţinând unei minorități naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice aflate în subordinea acestora, asigură folosirea, în raporturile cu aceştia, și a limbii minorităţii naţionale respective, în conformitate cu prevederile Constituţiei, ale prezentului Cod şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte.

Art 135, alin. (5): În comunele, în oraşele sau în municipiile în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, proiectul ordinii de zi se aduce la cunoştinţa publică şi în limba minorităţii naţionale respective.

Art. 138, alin (3): Lucrările şedinţelor se desfăşoară în limba română. În consiliile locale în care consilierii locali aparţinând unei minorităţi naţionale reprezintă cel puţin 20% din numărul total al acestora, la şedinţele consiliului local se poate folosi şi limba minorităţii naţionale respective. În aceste cazuri se asigură, prin grija primarului, traducerea în limba română. În toate cazurile, documentele şedinţelor de consiliu local se întocmesc și se aduc la cunoștință publică în limba română.

Art. 195. – Limba oficială şi folosirea limbii minorităţilor naţionale.

(2) În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, în raporturile lor cu autorităţile administraţiei publice locale, cu aparatul de specialitate şi organismele subordonate acestora, aceştia se pot adresa, oral sau în scris, şi în limba minorităţii naţionale respective şi primesc răspunsul atât în limba română, cât şi în limba minorităţii naţionale respective.

(3) În condiţiile prevăzute la alin. (2), în posturile care au atribuţii privind relaţii cu publicul sunt încadrate şi persoane care cunosc limba minorităţii naţionale respective.

(4) Autorităţile administraţiei publice locale asigură inscripţionarea denumirii localităţilor și a instituţiilor publice de sub autoritatea lor, precum şi afişarea anunţurilor de interes public şi în limba minorităţii naţionale respective, în condiţiile prevăzute la alin. (2).

Art. 198. – Actele administrative cu caracter normativ.

(3) În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, hotărârile cu caracter normativ se aduc la cunoştinţă publică şi în limba minorităţii respective.

Art. 199. – Actele administrative cu caracter individual

(3) În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, hotărârile cu caracter individual se comunică, la cerere, şi în limba minorităţi respective”, informează stiripesurse.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Vă rugăm să introduceți numele dvs.