Proiectul ,,Decizii corecte și comportamente de risc” a fost inițiat de către Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare – Compartimentul Analiza și Prevenirea Criminalității având ca scop prevenirea delincvenței juvenile și a victimizării minorilor, prioritate națională în domeniul prevenirii.

Cu adresabilitate elevilor din ciclul gimnazial și liceal, proiectul își propune și creșterea calității modului de aplicare a activităților și măsurilor preventive printr-o informare cât mai corectă și dintr-o sursă acreditată privind legislația care reglementează domeniul răspunderii penale a minorilor.

În acest context, vineri, 28 mai, ofițerul de poliție din structura prevenire împreună cu avocatul liber profesionist Sorian Minodora s-au întâlnit cu elevii din clasa a VII-a A din cadrul Școlii Gimnaziale ,,Avram Iancu” Satu Mare, coordonată de către director Moldovan Iuliana.

Reușita activității de informare cu caracter preventiv a fost asigurată și de aportul cadrelor didactice participante, respectiv a dirigintei clasei și a profesoarei de științe sociale.

Pornind de la anumite cazuri concrete de delincvență juvenilă prezentate s-a adus în prim plan fenomenul complex al bullying-ului în mediul școlar, cu consecințele manifestării sale atât în sfera dezvoltării personale, cât și privind adaptarea la mediul școlar și conduita în societate.

Aspectele aduse în discuție au fost diverse, pornind de la formele de manifestare a bullying-ului, la cauzele generatoare, la tipologia victimelor, conceptele de agresor, victimă și martor, modalitățile de identificare, dar și de prevenire, de intervenție în cazul manifestării fenomenului, și au fost adaptate particularităților de vârstă și individuale ale elevilor, folosindu-se și exemple concrete, dar și informații din reglementările legislative aferente .

Cu trimitere la legislația care reglementează domeniul delincvenței juvenile, a răspunderii penale a minorilor, doamna avocat a făcut referire la Legea intrată în vigoare în anul 2018, privind manifestarea bullying-ului în mediul școlar.

Care sunt modalitățile de sancționare, măsurile privative și neprivative de libertate care pot fi adoptate de către instanța de judecată, reglementările din Codul Penal cu tangență la fenomenul bullying-ului au fost doar câteva informații juridice transmise elevilor într-o manieră interactivă, apelându-se la exemplificări concrete din cazuistica instrumentată de către doamna avocat.

Spotul documentar pe tema bullying-ului, prezentările power-point, dezbaterile și studiile de caz au fost câteva din strategiile folosite pentru atingerea obiectivelor sesiunii preventiv-informative, întâlnirea fiind apreciată ca deosebit de eficientă de către toți participanții.

Prin intermediul acestei întâlniri s-a urmărit atât transmiterea unor informații, cât și sensibilizarea elevilor participanți referitor la problematica bullying-ului în mediul școlar.

Educația tinerei generații în spiritul corectitudinii, prevenirii tendințelor delincvente presupune implicarea mai multor instituții – Școala, Familia, Poliția – implicarea mai multor persoane – cadre didactice, părinți, polițiști, avocați – având ca principal deziderat formarea cetățeanului responsabil de mâine.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Vă rugăm să introduceți numele dvs.