În cursul lunii iulie 2021, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 123 controale, dintre care 47 controale în domeniul relațiilor de muncă (RM) și 76 controale în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), fiind constatate 167 deficiențe pentru înlăturarea cărora s-au dispus în anexele proceselor verbale de control 242 măsuri pentru înlăturarea acestora.
Cu ocazia celor 47 controale în domeniul relaţiilor de muncă efectuate în luna iulie 2021 s-au aplicat în total 25 sancţiuni contravenţionale, din care 6 amenzi în valoare totală de 32.300 lei și 19 avertismente, inspectorii de muncă dispunând 100 măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale.
Pentru încălcarea unor prevederi ale Codului Muncii au fost aplicate 13 sancțiuni (3 amenzi în valoare totală de 26.000 lei și 13 avertismente), din care 3 sancțiuni pentru folosirea muncii nedeclarate (amenzi în valoare totală de 20.000 lei).
Pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților în format electronic au fost aplicate 6 sancțiuni (3 amenzi însumând 6.300 lei și 3 avertismente) și s-au dispus 20 de măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 76 de controale în cursul lunii iulie 2021, fiind constatate 142 deficiențe (neconformități față de prevederile legale). Au fost aplicate 142 sancțiuni contravenționale (10 amenzi în valoare totală de 31.500 lei și 132 avertismente). Au fost dispuse 142 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

În cursul lunii iulie au fost comunicate (de către angajatori) 7 evenimente (cercetate conform legii de către angajatori, dosarele de cercetare urmând a fi avizate de către I.T.M.).

În cursul lunii iulie 2021 Inspecția Muncii a inițiat Campania Națională pentru verificarea modului de aplicare a prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru, securitatea și sănătatea la locul de muncă, în vederea reducerii riscului de contaminare cu COVID-19. Acțiunile de control s-au desfășurat în perioada 12 – 16.07.2021. În județul Satu Mare au fost efectuate 8 controale în domeniul RM (relații de muncă) și 16 controale în domeniul SSM. Au fost constatate 28 de deficiențe (între care: neutilizarea măștilor de protecție la unele locuri de muncă (în spațiile închise), neasigurarea dezinfectanților la locurile de muncă, nesupravegherea stării de sănătate a lucrătorilor la angajare sau la termenele scadente, neincluderea în tematicile de instruire periodică a măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19 etc.). Au fost aplicate în consecință 28 sancțiuni contravenționale (26 avertismente și 2 amenzi în valoare totală de 9.000 lei) și s-au dispus 38 măsuri (în anexele proceselor verbale de control) pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

În cursul lunii iulie 2021 au fost înregistrate la I.T.M. Satu Mare 37 de petiții din care 26 sesizări de la persoane fizice și 12 de la persoane juridice, precum și 47 solicitări de informații (în scris) comunicându-se răspunsuri în scris la termenele prevăzute de Ordonanța nr. 27/2002 privind activitatea de soluționare a petițiilor și/sau, după caz, de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Aproape 50% dintre petiții și solicitările de informații au fost adresate prin poșta electronică (e-iuliel) sau prin intermediul portalului extern (formularul electronic). Reamintim persoanelor care doresc să adreseze sesizări sau reclamații (îndeosebi cu ajutorul internetului) faptul că potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, petițiile anonime (sau cele în care nu sunt menționate datele de identificare ale petenților) nu se iau în considerare și se clasează.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Vă rugăm să introduceți numele dvs.